Parkinson

De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening waarbij het centraal zenuwstelsel het vermogen verliest om de cliënt gecontroleerd en gecoördineerd te laten bewegen. Het is een complex en progressief ziektebeeld dat alle aspecten van het dagelijks functioneren, zowel fysiek als geestelijk kan beperken. De wijze waarop en de snelheid waarmee dit gebeurt, is van persoon tot persoon verschillend. In samenwerking met de fysiotherapeut en andere (para)medische specialisten kan de cliënt werken aan het ontwikkelen van bewegingsstrategieën die hem of haar in staat stellen zo goed als mogelijk met dit ziektebeeld om te gaan. Doel van de behandeling is om de kwaliteit van het bewegen en daarmee de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de cliënt zo lang mogelijk te waarborgen.

Sinds de oprichting vanuit het Radboud ziekenhuis in Nijmegen is het Parkinson netwerk uitgegroeid tot een landelijk netwerk van (para)medische specialisten op het gebied van de behandeling van de ziekte van Parkinson. Sinds 2008 is Jef Lammers bij dit netwerk betrokken. Het netwerk beoogt de kwaliteit van de geboden zorg te bewaken middels scholingen, workshops en E-learning sessies. Alle aangesloten (para)medici komen zes keer per jaar bijeen in mono- en multidisciplinair overleg waarin kennis en ervaringen met elkaar worden gedeeld. U vindt uw lokale hulpverleners op de zorgzoeker van het Parkinsonnet. Voor een praatje met andere Parkinson patiënten, contact met zorgverleners of het bijwonen van een lezing kunt u maandelijks terecht bij het Parkinsoncafé. Informatie hierover vindt u op de website van Parkinsonnet.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neemt u dan contact op met Jef Lammers.

Parkinsonnet : www.parkinsonnet.nl