Parkinson

De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening waarbij het centraal zenuwstelsel het vermogen verliest om de cliënt gecontroleerd en gecoördineerd te laten bewegen. Het is een complex en progressief ziektebeeld dat alle aspecten van het dagelijks functioneren, zowel fysiek als geestelijk kan beperken. De wijze waarop en de snelheid waarmee dit gebeurt is van persoon tot persoon verschillend. In samenwerking met de fysiotherapeut en andere (para)medische specialisten kan de cliënt werken aan het ontwikkelen van bewegingstrategieën die hem of haar in staat stellen zo goed als mogelijk met dit ziektebeeld om te gaan. Doel van de behandeling is om de kwaliteit van het bewegen en daarmee de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de cliënt zo lang mogelijk  te waarborgen.

Sinds de oprichting vanuit het Radboud ziekenhuis in Nijmegen is het Parkinson netwerk uitgegroeid tot een landelijk netwerk van (para)medisch specialisten op het gebied van de behandeling van de ziekte van Parkinson. Sinds 2008 is Jef Lammers bij dit netwerk betrokken. Het netwerk beoogt  de kwaliteit van de geboden zorg te bewaken middels scholingen, workshops en E- learning sessies. Alle aangesloten (para)medici komen zes keer per jaar bijeen in mono- en multidisciplinair overleg waarin kennis en ervaring met elkaar wordt gedeeld. Verder leveren zij een bijdrage aan de organisatie van het zogenaamde Parkinsoncafé. Een lokale ontmoetingsplek voor en door cliënten en mantelzorgers door middel van het geven van lezingen of het uitnodigen van sprekers.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neemt u dan contact op met Jef Lammers.

Parkinsonnet : www.parkinsonnet.nl