Bekkenfysiotherapie

Wat is bekkenfysiotherapie?

Bekkenfysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen de fysiotherapie en wordt, mits u aanvullend verzekerd bent, vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekkenfysiotherapeuten hebben na de algemene opleiding fysiotherapie een 3-jarige Post Master HBO opleiding bekkenfysiotherapie gedaan.

Bekkenfysiotherapie richt zich op cliënten met problemen in het gebied van lage rug en bekken, buik en bekkenbodem. Het gaat daarbij niet alleen om vrouwen, maar ook om mannen en kinderen.

De bekkenbodem is een spierlaag onder in het bekken, die de buikorganen draagt, zorgt voor het openen en sluiten van de bekkenuitgang, een rol speelt bij de seksualiteit en bijdraagt aan de stabiliteit van het bekken.

De bekkenbodemspieren werken nauw samen met de buik- en rugspieren en hebben een belangrijke functie in het dagelijks bewegen. De problemen ontstaan vaak uit onwetendheid, door een verkeerde manier van plassen of ontlasten, soms na blaasontstekingen, na een buik- of prostaatoperatie, na een trauma of zij hangen samen met zwangerschap en/of bevalling. Kinderen kunnen al op jonge leeftijd door verkeerd gebruik van hun bekkenbodemspieren problemen hebben met zindelijkheid, plassen en ontlasten. Hoewel minder algemeen bekend kunnen ook mannen problemen ontwikkelen die samenhangen met een niet optimale functie van de bekkenbodem.

 

Wat doet een bekkenfysiotherapeut?

De bekkenfysiotherapeut houdt zich bezig met preventie, voorlichten, coachen, begeleiden en behandelen van cliënten met de onderstaande klachten.

 • Ongewild verlies van urine en/of ontlasting (stress- en/of urge-incontinentie)
 • Niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten (urgency-klachten)
 • Plas en/of ontlastingsklachten (waaronder niet goed ledigen, frequent plassen en/of ontlasten)
 • Moeizame ontlasting of obstipatie
 • Gevolgen van verzakking van blaas, baarmoeder en/of darmen
 • Frequente blaasontstekingen
 • Pijnklachten in de onderbuik, rond de anus of aan de geslachtsdelen
 • Seksuele problematiek, gerelateerd aan functiestoornissen van de bekkenbodem (vaginisme, dyspareunie, orgasme- en erectiestoornissen)
 • Voor en na operaties in de onderbuik (gynaecologische, urologische en colorectale operaties)
 • Bekkenpijn en lage rugpijn in de periode rond zwangerschap en bevalling
 • Bekkenpijn en lage rugpijn door andere oorzaken dan zwangerschap of bevalling
 • Stuitpijn
 • Een Rectus Diastase is een verschijnsel waarbij de ruimte tussen de linker en rechter rechte buikspier te groot is. Dit kan het gevolg zijn van zwangerschap, aanwezig zijn na een bevalling of door andere oorzaken
 • Postpartumconsult: vindt plaats vanaf 6 weken na de bevalling. De bedoeling hiervan is dat de bekkenfysiotherapeut vrouwen wil adviseren en informeren over een zo optimaal mogelijk herstel.

 

Specifieke vaardigheden en verrichtingen door de bekkenfysiotherapeut

De bekkenfysiotherapeut geeft voorlichting over de functie van het bekken en de bekkenbodem in relatie tot de klacht waarmee u komt. Zij helpt u bij het leren herkennen en trainen van de spieren van het bekken, de bekkenbodem en de spiergroepen die daarmee samenwerken in het dagelijks functioneren.

De bekkenfysiotherapeut adviseert en helpt bij het herwinnen van de controle over de vulling en ledigen van blaas en endeldarm door bijvoorbeeld gebruik te maken van plas-/vochtlijsten, ontlastings-/vezellijsten, toiletadviezen en blaastraining.

Bekkenfysiotherapeuten zijn speciaal opgeleid en getraind in het uitvoeren van een inwendig (vaginaal of rectaal) onderzoek waarbij de functie van de bekkenbodemspieren of de aanwezigheid van verzakkingen wordt beoordeeld. Omdat de bekkenbodemspieren inwendig gelokaliseerd zijn geeft het inwendig onderzoek een vollediger beeld over de functie van de bekkenbodem. Tevens biedt de inwendige behandeling de mogelijkheid tot het geven van optimale feedback aan de cliënt over het juist uitvoeren van de bekkenbodemspieroefeningen.

De bekkenfysiotherapeut kan  gebruik maken van inwendig toegepaste apparatuur zoals myofeedback of electrostimulatie. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de vaginale of rectale trainingsballon. Door gebruik van deze hulpmiddelen wordt het voor de cliënten makkelijker spiergroepen of functies te herkennen die voor  hem of haar onbekend zijn en die voor het herstel belangrijk zijn.

Inwendig onderzoek en behandeling zal alleen worden toegepast na uw uitdrukkelijke toestemming.

De bekkenfysiotherapeut geeft indien nodig advies over ondersteunende hulpmiddelen zoals een bekkenband.

 

 Verwijzing/direct toegankelijk

De behandeling van de bekkenfysiotherapeut vindt vaak plaats op verwijzing van de huisarts of specialist (bijvoorbeeld de uroloog, gynaecoloog, seksuoloog of revalidatie-arts, of op advies van een verloskundige of incontinentieverpleegkundige). Maar ook de bekkenfysiotherapeut is sinds 1 januari 2006 direct toegankelijk zonder verwijzing.

De behandeling van urineverlies wordt negen maal vergoed uit de basisverzekering, daarvoor is een verwijzing van een arts of specialist naar de bekkenfysiotherapeut nodig. Vergoedingen uit de basisverzekering maken aanspraak op uw eigen risico.

 

Marga de Boer-Pijpers begeleidt binnen Fysiotherapie De Prinsenhof de bekken- en bekkenbodempatiënten. Zij is geregistreerd master bekkenfysiotherapeut (MSPT). Marga staat geregistreerd als bekkenfysiotherapeut bij SKF (Stichting Keurmerk Fysiotherapie).

Daarnaast heeft Marga een Post HBO opleiding Seksuologie aan het instituut RINO-Groep te Utrecht gevolgd. Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt specifieke kennis en vaardigheden. Deze opleiding stelt Marga in staat om seksualiteit op een adequate manier ter sprake te brengen en in te gaan op vragen en problemen van de cliënten op seksueel gebied binnen de bekkenfysiotherapeutische setting/behandeling.

 

Voor informatie over bekkenfysiotherapie:

-Marga de Boer-Pijpers; via bekkenfysio@fysioprins.nl of 023-5712572, kunt u Marga zelf bereiken voor vragen.

-Op deze website onder kopje  “aandoeningen/bekken- en bekkenbodemklachten” kunt u de nodige informatie vinden over bovenstaande problematiek.

www.bekkenfysiotherapie.nl

Voor verdere handige Links