Behandeling COPD

Mensen met ernstig COPD (C, D) zijn veelal bekend met de regeling en komen in de regel één a twee keer per week trainen om hun conditie op te bouwen of om op peil te houden.

Voor mensen met matig of beginnend COPD is het zeer wenselijk om te trainen, echter is het altijd lastig voor de huisarts en POH om mensen daarvoor te motiveren. We hopen dat na het succesvolle project COPD in de wijk wat in 2016 t/m 2019 in Zandvoort heeft gelopen de COPD zorg anders blijft worden ingevuld. De fysiotherapeut komt in een veel vroeger stadium dan vroeger in beeld om mensen uit deze groep te screenen en van beweegadvies te voorzien.

Dit onderzoek is gericht op:

  • De longconditie
  • De voedingstoestand
  • De ademhaling
  • Slijmproductie en het opgeven daarvan
  • De algehele conditie.

Een set metingen en ervaring met de interpretatie daarvan zijn de sleutel tot een gerichte behandeling of advies. Alexander de Tempe heeft deze aanpak ontwikkeld en in bovengenoemd project heeft het zich bewezen als innoverend en effectief. Wij zijn blij met zijn betrokkenheid bij onze praktijk omdat hij als hart- vaat- en longfysiotherapeut verbanden kan leggen en advies kan geven over gerichte training. Het motto is daarbij dat alleen een gerichte aanpak iemand kan motiveren, omdat de persoon dan zelf ervaart wat het oplevert. Onderschat wordt soms dat de algehele conditie dermate slecht is dat de wenselijke inspanningen eigenlijk niet gevraagd kunnen worden aan de client.  Dan moet bijvoorbeeld eerst de voedingstoestand worden verbeterd.

Bij het opstellen van een behandelplan moet rekening worden gehouden met de financiële mogelijkheden van de client. Belangrijk is dat de regeling bestaat zoals onder vermeld. Ook de aanvullende verzekering kan worden aangesproken en als deze er niet is kan ook zelfstandig getraind worden door adviezen op te volgen of in de zaal worden getraind tegen een sportschooltarief.

 

Vergoeding

Dankzij een verschuiving van de vergoeding voor behandeling van COPD door de fysiotherapeut naar de hoofdverzekering is het mogelijk in de hoofdverzekering of basisverzekering de behandelingen vergoed te krijgen. U heeft dan wel te maken met het eigen risico. Deze regeling is afhankelijk van de indicatie, de mate waarin u last heeft, (A,B,C,D) en ziet er als volgt uit voor het eerste jaar:

  • A, 5 behandelingen
  • B, 27 behandelingen
  • C en D, 70 behandelingen.

Na een jaar  wordt A niet meer vergoed uit de hoofdverzekering en hebben B, recht op 3 en C en D recht op 52 behandelingen per jaar uit de hoofd/basisverzekering.

Ook vanuit de aanvullende verzekering kunnen behandelingen worden vergoed.