Claudicatio Intermittens

Sinds 2014 behandelt en begeleidt Jef Lammers cliënten met  Claudicatio Intermittens, beter bekend als “etalage benen”. Dit is een van de aandoeningen die medisch bekend staat als Perifeer Arterieel Vaatlijden, kortweg PAV. Kenmerkend voor deze klachten is de pijn in de benen die optreedt tijdens het lopen. Mensen met deze aandoening worden vaak ernstig beperkt in hun mobiliteit en bewegingsvrijheid. Door middel van gesuperviseerde looptraining kan in de meeste gevallen een aanzienlijke verbetering in de mobiliteit worden verkregen. De behandelend specialist bepaalt in de meeste gevallen of u een geschikte kandidaat bent voor het volgen van deze gesuperviseerde looptraining. Gesuperviseerde looptraining mag alleen worden gegeven en bij uw verzekeraar worden gedeclareerd door een daartoe bevoegd fysiotherapeut. Jef Lammers is lid van het Chronisch Zorgnet en is te vinden op de Zorgzoeker.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jef Lammers of raadpleeg de website van Chronisch Zorgnet : www.chronischzorgnet.nl