Kwaliteit

Op 1 april 1996 is de Kwaliteitswet in werking getreden. De wet beoogt te realiseren dat (zorg)instellingen verantwoorde zorg aanbieden. De zorg dient doelmatig, doeltreffend en cliëntgericht te zijn. De wet geeft aan dat instellingen daartoe hun organisatie goed dienen te structureren en vraagt om een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. Eén van de verplichtingen die hieruit voortvloeit is dat de zorgverleners met ingang van 1997 elk jaar een kwaliteitsverslag maken. De wetgever vraagt hiermee de fysiotherapeut inzicht te geven in de wijze waarop kwaliteit in het dagelijks handelen is ingebed. Ieder jaar wordt het Kwaliteitsjaarverslag van Fysiotherapie De Prinsenhof gemaakt, welke in de wachtkamer ter inzage ligt. Hiermee doen wij verslag over de door ons geboden zorg en kwaliteit.