Basisverzekering en Fysiotherapie

Basisverzekering en fysiotherapie:

Fysiotherapie wordt  in principe vergoed vanuit de aanvullende verzekering en niet vanuit de basisverzekering.

Hierop zijn een aantal uitzonderingen te weten:

-Voor jongeren onder de 18 jaar wordt, voor de eerste 18 behandelingen, de basisverzekering aangesproken en niet de aanvullende verzekering.  Bij een chronische indicatie worden alle behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

-Fysiotherapie indicaties die vanuit de basisverzekering worden vergoed zijn Artrose van heup en knie, Claudicatio Intermittens, COPD  en Urine-Incontinentie .

– Artrose van heup en knie:

De eerste 12 behandelingen binnen een termijn van 12 maanden voor gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van heup- en/of kniegewricht voor verzekerden van 18 jaar en ouder worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Hiervoor wordt uw eigen risico bedrag aangesproken.

– Claudicatio Intermittens:

Eenmalig worden de eerst 37 behandelingen binnen een termijn van 12 maanden gesuperviseerde oefentherapie bij Claudicatio Intermittens Fontaine Stadium II voor verzekerden van 18 jaar en ouder vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor wordt uw eigen risico bedrag aangesproken.

-COPD:

De behandelingen voor gesuperviseerde oefentherapie bij Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD Stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie) worden vergoed vanuit de basisverzekering voor verzekerden van 18 jaar en ouder. De gespecialiseerde fysiotherapeuten op gebied van COPD kunnen u exact aangeven voor hoeveel behandeling u in aanmerking komt. Dit hangt af van uw GOLD classificatie COPD. Hiervoor wordt uw eigen risico bedrag aangesproken.

– Urine-Incontinentie:

De eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met Urine-Incontinentie worden vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor wordt uw eigen risico bedrag aangesproken. Op dit laatste vormt CZ met haar basisverzekering ‘Zorgbewust’ een uitzondering: bij deze verzekering wordt het verplichte eigen risico voor de bekkenfysiotherapie voor Urine-Incontinentie terugbetaald.

-Fysiotherapie bij andere chronische indicaties (volgens de lijst Borst) en na operaties:

Bij fysiotherapie van andere chronische indicaties dan hierboven vermeld(volgens de lijst Borst) en na operaties worden de eerste 20 behandelingen vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, daarna worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor wordt uw eigen risico bedrag aangesproken. Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie dan zullen de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening komen.