Sinds 2020 zijn de verzekeraars door de overheid verplicht om de behandeling te vergoeden voor de GLI. De vergoeding wordt niet verhaald op het eigen risico.

De reden dat de overheid dit aanbiedt is dat wordt ingezien dat het belangrijk is om in te zetten op preventie. Preventie is van belang voor een groot aantal gezondheidsrisico’s echter de overheid hanteert een simpele definitie om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding van dit programma. (Zie verwijzing)

Een viertal programma’s zijn goedgekeurd voor het uitvoeren van de GLI. Van deze programma’s heeft Fysiotherapie De Prinsenhof het Cool (Coaching op Leefstijl)-programma gekozen. Dit programma wordt door meerdere collega’s in de regio uitgevoerd en biedt zodoende de mogelijkheid om met elkaar gegevens uit te wisselen en vooral ook samen te werken aan de effectiviteit en inhoud van het programma.

 

Verwijzing

Het CooL-programma is een GLI en ook hiervoor gelden dan ook dezelfde toelatingscriteria:

 • Leeftijd 18 jaar of ouder en
 • Met overgewicht (BMI 25-30) en met (matig) verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen en/of diabetes mellitus type 2 en/of andere co-morbiditeiten (artrose en/of slaapapneu) of
 • Met obesitas (BMI groter dan 30) en
 • Met voldoende motivatie om het complete CooL- programma te doorlopen (ter beoordeling van verwijzer en leefstijlcoach).

 

De motivatie van deelnemers wordt gecheckt door onder andere te vragen naar:

 • De reden van deelname aan het project
 • Een inschatting van de eigen motivatie om met leefstijl aan de gang te gaa.
 • De doelen die de deelnemer voor ogen heeft
 • De bereidheid van de deelnemer om gedurende de trajectduur van twee jaar tijd en energie te investeren in gedragsverandering

 

De programmaopzet is als volgt (Onderaan vindt u informatie over de inhoud) :

Basisprogramma (0-8mnd):

 • 1 intake
 • 8 groepssessies van 90min
 • 2 individuele sessies
 • 1 outtake

 

Onderhoudsprogramma (9-24mnd):

 • 1 intake
 • 8 groepssessies van 90min
 • 2 individuele sessies
 • 1 outtake

 

De inhoud is in hoofdlijnen gericht op open interventies waarbij de regie bij de deelnemer ligt en waarbij einddoelstellingen zijn geformuleerd op:

 • Doelen en motivatie
 • Aspecten van een gezonde leefstijl
 • (Blijvende) gedragsverandering
 • Persoonlijke ontwikkeling

 

Getracht wordt de groepsgrootte rond de 12-15 personen te maken. In de huisartsenpraktijken is inmiddels geïnventariseerd wie geïnteresseerd zijn en in aanmerking komen om te gaan deelnemen.

 

 

Sportservice Kennemerland staat klaar om ondersteuning te geven. We moeten nog om de tafel wat de mogelijkheden zijn en wat eventueel de wensen zijn die vanuit de groep komen met betrekking tot sport en bewegen.

 

De gezamenlijke bijeenkomsten zullen gericht zijn op het geven en delen van informatie over een aantal onderwerpen. Daarnaast is de bedoeling dat iedereen deelneemt en eigen ervaring, beleving en inzicht inbrengt. In grote lijnen zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 

CooL inhoud programma:

Basisprogramma – groepssessies. Duur 8 maanden

 • Sessie 1: Kleine aanpassingen, groot effect
 • Sessie 2: Kom in beweging
 • Sessie 3: Lekker eten geeft structuur
 • Sessie 4: Slapen & ontspanning
 • Sessie 5: Gezond leven is plannen
 • Sessie 6: Hoe maak ik mijn acties tot een succes?
 • Sessie 7: Hoe gezond is jouw weekend?
 • Sessie 8: Hoe blijf ik in beweging?

 

Onderhoudsprogramma – verdieping en aanleren nieuwe vaardigheden. Duur 16 maanden
(motivatie-check: minimale deelname van 5 van de 8 groepssessies in het basisprogramma)

 • Sessie 1: Wat is je doel?
 • Sessie 2: Beweging, waar zit je kans?
 • Sessie 3: Voeding
 • Sessie 4: Je energiehuishouding
 • Sessie 5: Time management
 • Sessie 6: Succesvolle verandering
 • Sessie 7: Informatie overload
 • Sessie 8: Op eigen voet verder

 

Beide programma’s bevatten 8 groepsbijeenkomsten en 4 individuele gesprekken. De groepsbijeenkomsten duren 90 minuten. Voor de individuele gesprekken geldt dat de in- en outtake 60 minuten duren en de 2 tussenliggende individuele gesprekken elk 45 minuten.

Jesse Zuidam en Arjan de Boer hebben de aanvullende opleiding voor fysiotherapeuten tot leefstijlcoach gedaan voor onze praktijk. Arjan zal de eerste groep begeleiden. Het Cool programma wordt in principe door één coach gegeven.