Manuele therapie

In onze praktijk wordt manuele therapie apart als behandeling toegepast, als zodanig kan deze behandeling afdoende zijn. Echter veelal zal de manuele therapie een onderdeel zijn van de totale behandeling, waarin meer zaken kunnen worden betrokken met betrekking tot de lichamelijke conditie. Daarom wordt zo nodig in de praktijk onderling verwezen.

In 1984 heeft Arjan de Boer de opleiding Manuele Therapie Utrecht afgerond. Deze methode is gericht op het mobiliseren van alle gewrichten van het lichaam vanuit een voor ieder mens uniek bewegingsmodel. Door constante scholing is de huidige aanpak in de praktijk sterk veranderd. In 1990 werden nog technieken van de toenmalige SOMT geïntegreerd en rond 2000 de zienswijze en aanpak van de OOMT. Ook het Mulligan concept heeft een plek in onze behandeling. Het behalen van de master-opleiding in 2013 heeft bevestigd dat het goed is open te staan voor nieuwe ontwikkelingen en een belangrijke plaats in te ruimen voor oefentherapie als nodig.

Ons team is in 2016 aangevuld met Niels Schnater. Hij heeft de opleiding Master Manuele Therapie aan de SOMT afgerond.

Miranda Schaap heeft sinds 2019 ons team versterkt en volgt op dit moment de Master Manuele Therapie aan de SOMT.

Jef Lammers heeft de McKenzie opleiding afgerond. Het blijkt een meerwaarde bij de verschillende typen rugklachten op verschillende erkende behandelmethodes te kunnen terugvallen.

De visie van Fysiotherapie De Prinsenhof
Onze ontwikkeling in de loop der jaren is altijd breed geweest. Naast het mechanische aspect van de manuele therapie, hebben wij veel belangstelling voor de gedragsmatige aspecten bij klachten. Marga de Boer-Pijpers en Arjan de Boer hebben daarom vroeg in hun loopbaan als fysiotherapeut opleidingen gevolgd om kennis en vaardigheden te verwerven voor het begeleiden van mensen met zogenaamde psychosomatische klachten. Door onderzoek blijkt meer en meer dat het simpele ‘kraken” onvoldoende is voor een juiste behandeling van lichamelijke klachten. Veelal zal gezocht moeten worden naar onderhoudende factoren. Deze kunnen liggen in de houding, zoals genoemd de spanning- en sociale factoren en de algemene conditie. Arjan heeft bij het behalen van zijn master gebruik gemaakt van de publicaties van Peter O’Sullivan, die onderzoek heeft gedaan naar houding gerelateerde aspecten van lage rugklachten. Wij zijn ook van mening dat de voeten een rol kunnen spelen bij het ontstaan en onderhouden van klachten en verwijzen zo nodig door naar de podotherapeut die een maal per drie weken onze praktijk bezoekt.

De manueel therapeut: Analist van uw lichaam!

Bewegingsvrijheid. Daarvoor ga je naar de manueel therapeut. Want als uw bewegingsvrijheid verminderd is, kan manuele therapie de oplossing bieden. Doordat de manueel therapeut uw complete lichaam beoordeelt in plaats van slechts één onderdeel, kan hij een heldere analyse maken van wat er mankeert. De manueel therapeut beoordeelt alle gewrichten in samenhang en zoekt verbanden. Hij kijkt dus verder dan uw specifieke klacht en is daarmee de analist van uw lichaam!

De werkwijze van de manueel therapeut

Als u een gewricht slecht kunt bewegen of daar pijn bij heeft, kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar: gewrichten functioneren beter en bewegen gemakkelijker.

Wanneer naar een manueel therapeut?

Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

–    Hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
–    Nek- en schouderklachten, al dan niet met uitstraling naar de armen
–    Hoge rugklachten in combinatie met rib- en borstpijn
–    Lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen
–    Duizeligheid bij het bewegen van de nek
–    Kaakklachten, al dan niet gepaard met nekklachten
–    Heupklachten

Als u zich herkent in één van deze klachten, kunt u zonder verwijzing een screening laten doen. Tijdens een vervolgonderzoek zal blijken of en hoe uw specifieke klacht verholpen kan worden. Direct na de eerste afspraak heeft u dus duidelijkheid over de verdere behandeling.

De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: een verbetering van de bewegingsvrijheid en pijnvermindering.
Het behandelprogramma bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen om te komen tot zelfstandig gezond bewegen en begeleiding bij oefentherapie gericht op houding en stabiliteit rond en van de wervelkolom.

Al onze manueel therapeuten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie.