Geef vallen geen kans!

Met het klimmen der jaren neemt de kans toe om te vallen en daarbij een lelijke blessure op te lopen.
Een op de drie thuiswonenden van 65 jaar en ouder valt minstens 1x per jaar.
Zo rond het 70e levensjaar kunnen er motorische problemen optreden en neemt de mobiliteit af, het balansgevoel en de reactiesnelheid veranderen.

Een valpartij kan ernstige gevolgen hebben zoals een botbreuk, angst om weer te vallen en dus niet meer te bewegen. Mensen bewegen minder en hierdoor kan de conditie en spierkracht achteruit gaan en neemt het evenwichtsgevoel verder af. Een sociaal isolement kan het gevolg zijn.

Hoe meer u sport en beweegt, hoe steviger u op de benen zult staan en hoe kleiner de kans is om te vallen!

Fysiotherapie De Prinsenhof biedt in samenwerking met Amie en Pluspunt, een valpreventiecursus aan van 5 bijeenkomsten van een uur die elk een eigen thema hebben.

Het is een laagdrempelige cursus waarin u alles leert over het hoe, waar en waarom omtrent vallen.
U krijgt praktische tips waarmee u meteen zelf aan de slag kunt en het valrisico kunt verkleinen.

Er is een informatief deel waarbij u informatie krijgt over valrisico.

Daarnaast zult u ook leren hoe u een val kunt voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door het trainen van het evenwicht, het nabootsen van situaties in uw dagelijks leven waarin vallen of angst om te vallen een rol speelt. Of mogelijke aanpassingen in uw huis of omgeving kunnen uitvoeren waardoor het valrisico kleiner wordt. Ook zult u uw eigen gedrag en gewoontes leren kennen; waarom doet u dingen zoals u ze doet en kan het misschien veiliger? Waar komt de angst vandaan en hoe kunt u zorgen dat die angst u niet beperkt?

Deze cursus is dus niet enkel gericht op het trainen van uw lichaam, maar is bedoelt om u bewust te maken van alle factoren die mee kunnen spelen bij het ontstaan van een verhoogd valrisico.

Thema’s:

  1. Waarom, waar en hoe vallen we en wat zijn de mogelijke gevolgen?
  2. Hoe kan je trainen om het valrisico te verkleinen?
  3. Leefomgeving in en om het huis, hoe kan het veiliger?
  4. Wat is valangst en wat kan ik er aan doen?
  5. Dubbeltaken; kan ik meerdere taken tegelijk doen of beter de focus op 1 taak?

De cursus vindt plaats in Pluspunt en er is een eigen bijdrage van 17,50 euro voor 5 bijeenkomsten.

Informatie over de cursus bij Fysiotherapie De Prinsenhof of bij ouderenadviseur Astrid Zoetmulder az@pluspuntzandvoort.nl.

 

STA STERK!   Het Otago oefenprogramma

Voor minder mobiele ouderen is het Sta Sterk programma geschikt. Aan de hand van een ‘evidence-based’ project presenteren een aantal aangesloten fysiotherapiepraktijken in Haarlem en omstreken, een praktisch programma getiteld ‘STA STERK’! gebaseerd op de richtlijn Valpreventie bij Ouderen, de uitgangpunten van Veiligheid.nl en het Nieuw Zeelands OTAGO programma.

Ook als u met een hulpmiddel loopt kunt u aan deze training meedoen.

Het is een leuk en op maat gemaakt oefenprogramma voor het verbeteren van de spierkracht en het evenwicht.

Het zorgt ervoor dat u met meer vertrouwen beweegt in en om het huis.

Een actievere leefstijl zorgt voor het behouden van uw onafhankelijkheid!

Het Otago programma biedt op een veilige en gestructureerde wijze oefeningen om de spierkracht en de balans te verbeteren. Het allerbelangrijkste is dat u bereid bent om een aantal oefeningen blijvend (eigenlijk de rest van uw leven) te doen, zodat uw harde werken niet verloren gaat.

De resultaten zijn veelbelovend: 35% reductie van valincidenten (bron: veiligheid.nl). Daarnaast neemt ook de ernst van de gevolgen na een val af, omdat u beter in staat bent om uzelf  op te vangen waardoor een harde klap op bijvoorbeeld de heup voorkomen wordt.

Het Otago oefenprogramma is een vast omschreven thuis-oefenprogramma (kracht en balans) voor ouderen met een verhoogd valrisico. Het programma bestaat uit 5-6 thuisbezoeken van de fysiotherapeut en een aantal telefonische consulten. De gehele begeleiding bestrijkt een periode van een jaar. Dit traject wordt gecontroleerd met diverse meetmomenten.

De behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering en gelden als een fysiotherapeutische behandeling

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw fysiotherapeut.