Klacht en ideeën

Indien u klachten heeft met betrekking tot de behandeling of andere praktijkzaken zouden we het op prijs stellen als u zich in eerste instantie wendt tot de fysiotherapeut of de persoon in kwestie tot wie de klacht/aanmerking zich richt. Hij of zij zal zorgen voor een adequate afhandeling van uw klacht/aanmerking. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, neemt u dan contact op met een van zijn/haar collega’s  of maak gebruik van ons klachtenformulier. U kunt dit invullen en per mail verzenden of downloaden en opsturen naar de praktijk. Ons klachtenformulier staat ook in de wachtkamer, na invulling kunt u het formulier deponeren in de klachten/ideeënbus of afgeven aan de balie. Ook is het mogelijk om direct digitaal een klacht/aanmerking via de site te versturen. Wij zullen u op de hoogte houden van de genomen maatregel om herhaling in de toekomst te voorkomen. Mocht u zich desondanks niet kunnen vinden in de afhandeling van uw klacht/aanmerking, dan kunt u contact opnemen met onze beroepsgroep KNGF, zie onderstaand adres. U kunt ook de folder “als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut”, meenemen uit de praktijk.

Klachtencommissie van het KNGF: 

Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
tel. 033 – 467 29 00 

Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen.  

Vertrouwensarts:

Heeft u klachten over ongewenste omgangsvormen tijdens de behandeling, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot:

Huisartsen Collectief Zandvoort,
Beatrixplantsoen 1-b,
2042 PW Zandvoort
t.a.v. Caroline Roeterdink

Idee of suggestie:

Mocht u een idee of suggestie hebben, dan kunt u hetzelfde formulier gebruiken of via de website versturen. Wij zullen uw idee of suggestie wegen en invoeren in de bedrijfsvoering, wanneer het een waardevolle aanvulling is. Wij houden u op de hoogte van de genomen beslissing.