Klacht en ideeën

Indien u klachten heeft met betrekking tot de behandeling of andere praktijkzaken zouden we het op prijs stellen als u zich in eerste instantie wendt tot de fysiotherapeut of de persoon in kwestie tot wie de klacht zich richt. Hij of zij zal zorgen voor een adequate afhandeling van uw klacht. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, neemt u dan contact op met een van zijn/haar collega’s  of maak gebruik van ons klachtenformulier. U kunt dit invullen en per mail verzenden of downloaden en opsturen naar de praktijk. Ons klachtenformulier staat ook in de wachtkamer, na invulling kunt u het formulier afgeven aan de balie. Ook is het mogelijk om via onderstaand formulier uw klacht door te geven. Wij zullen u op de hoogte houden van de genomen maatregel om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Mocht u zich desondanks niet kunnen vinden in de afhandeling van uw klacht, dan kunt u contact opnemen met onze belangengroep Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Alle fysiotherapeuten zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de SKF. U kunt terecht op de website van de SKF https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/patient. Eén van de klachtenconsulenten van Keurmerk Fysiotherapie neemt contact met u op en zal proberen om samen met u en uw fysiotherapeut tot een oplossing te komen.
Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen.  

Vertrouwensarts:

Heeft u klachten over ongewenste omgangsvormen tijdens de behandeling, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot:

Huisartsen Collectief Zandvoort,
Beatrixplantsoen 1-b,
2042 PW Zandvoort
t.a.v. Caroline Roeterdink

 

Idee of suggestie:

Mocht u een idee of suggestie hebben, geef dit door aan een van de fysiotherapeuten of secretaresses of gebruik het contactadres op onze website. Wij zullen uw idee of suggestie bespreken en invoeren in de bedrijfsvoering wanneer het een waardevolle aanvulling is. Wij houden u op de hoogte van de genomen beslissing.