Plus praktijk

Sinds juli 2011 zijn wij door het behalen van de Plus-audit een gecertificeerde Plus-praktijk. De Plus-audit, die tweejaarlijks wordt herhaald, is opgezet door een groep van zorgverzekeraars en is bedoeld om fysiotherapiepraktijken in het gehele land te beoordelen op bedrijfsvoering en dossiervorming. Er wordt gekeken naar de gehanteerde werkwijze en er worden anoniem dossiers beoordeeld op verslaglegging. Met het behalen van de Plus-status hebben wij met een aantal zorgverzekeraars een zogenaamd Plus-contract.

Onder het beoordelen van de kwaliteit van uw fysiotherapeut/praktijk valt ook het aanleveren van data met betrekking tot de behandelingen (resultaat, behandelgemiddelden, dossiervorming). Deze data aanlevering vindt plaats vanuit het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van onze praktijk. Dataverzending wordt geanonimiseerd en vindt beveiligd plaats (volgens de AVG normen). Uw persoonlijke gegevens zijn uiteraard nooit herleidbaar naar u als cliënt. Heeft u bezwaar tegen het versturen van uw (geanonimiseerde) cliëntengegevens dan kunt u dit kenbaar maken bij uw fysiotherapeut. In uw dossier wordt dit aangetekend zodat uw gegevens niet worden verzonden. Wilt u verdere informatie hierover, vraag uw fysiotherapeut of raadpleeg www.keurmerkfysiotherapie.nl of www.nivel.nl.