Overactiviteit van de blaas

Een overactieve blaas is een blaas die er toe neigt om op eigen houtje samen te trekken zonder dat u dat wilt. Deze ongecontroleerde samentrekkingen leiden tot sterke aandranggevoelens en bij sommige mensen tot ongewild urineverlies (urge urine incontinentie). Doordat de blaas aanspant en het afsluitsysteem dit niet of onvoldoende kan afremmen wordt er urine verloren. Het spontaan aanspannen van de blaas wordt ervaren als “aandrang” en als deze plots en heftig is en niet op te houden, noemt men deze urgency.

Wat de oorzaak is van deze urgency en daarmee gepaard gaande urge-incontinentie is tot op heden nog niet altijd duidelijk. In 25% van de gevallen speelt overactiviteit van de blaasspier  een rol (spant spontaan aan) en is vaak gerelateerd aan neurologische problematiek (onder andere bij Parkinson, CVA, MS). Vaker (in 75% van de gevallen) is geen oorzaak aan te wijzen. Urge-incontinentie komt zowel bij vrouwen, mannen als kinderen voor.

De plasfrequentie kan variëren van meer dan acht keer op een dag en vaak ook ’s nachts moet men uit bed om te plassen. Dit noemt men frequency. De klachten van een overactieve blaas kunnen heel verschillend zijn.

De meest voorkomende klachten even op een rijtje:

  • Aandranggevoel is vaak plots en heftig, (haast) niet te onderdrukken
  • Overdag zoekt u meer dan acht keer het toilet op, soms wel een paar maal per uur
  • ‘s Nachts gaat u vaak meer dan één keer uw bed uit
  • Vaak plast u kleine hoeveelheden en soms haast niets
  • Mogelijk verliest u urine voordat u het toilet bereikt

Soms krijgt u helemaal geen waarschuwing vooraf, of heeft u te weinig tijd tussen het signaal dat u moet plassen en het moment dat u het echt niet meer op kunt houden om het toilet te halen en gaat het mis. Midden in een winkel of op straat, of als u ergens op visite bent. Een schaamtevolle en vernederende ervaring. Maar ook schokkend: u bent de controle over uw blaas kwijt. Dat is bijna net zo erg als de macht over het stuur kwijt zijn. Er gebeurt iets met u waar u geen invloed meer op kunt uitoefenen.

Behandeling

Bekkenfysiotherapie waarbij de blaas getraind wordt in combinatie met bekkenbodemoefeningen kunnen aangrijpingspunten vormen voor een effectieve behandeling. Ook kan electrostimulatie ingezet worden om de blaas te kalmeren, deze therapievorm noemen we Percutane Tibialis Nerve Stimulation (PTNS).