Obstipatieklachten

Obstipatie, oftewel een moeizame stoelgang, komt bij veel mensen wel eens voor. Voor een aantal mensen is dit verschijnsel echter geen incident maar helaas een zeer regelmatig of zelfs dagelijks probleem. Er zijn vele oorzaken hiervoor. Wij beperken ons, als bekkenfysio-therapeut, tot die obstipatie-vormen waarbij er (mede) een stoornis is in de beheersing van de bekkenbodemspieren.

Tijdens de stoelgang moet de weg vrij zijn voor de ontlasting zodat deze ongehinderd het lichaam kan verlaten. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de bekkenbodem, zowel de diepe spierlaag als de oppervlakkige, uitwendige anale kringspier. Die dienen goed ontspannen te zijn en daarom zijn een juiste toilethouding en toiletgedrag noodzakelijk. Zou men ongewenst en ongemerkt de bekkenbodem niet goed kunnen ontspannen, dan werkt men onbedoeld de gewenste en natuurlijke lediging van de endeldarm tegen.

Behandeling

 Aangrijpingspunten bij obstipatie voor de bekkenfysiotherapie kunnen hierbij zijn:

  • Adviezen met betrekking tot gebruik van vezel- en vochtintake
  • Adviezen toilethouding en –gedrag (tijd nemen, juiste houding en goede ontspanning

van de bekkenbodemspieren)

  • Adviezen met betrekking tot stimulering van de darmpassage
  • Buikmassage
  • Bekkenbodemtraining, gericht op ontspanning en coördinatie
  • Training van de endeldarmwaarneming (= rectale waarneming) bij sommige cliënten. Dit gebeurt met behulp van een rectale ballon (zie onder specialisme/bekkenfysio-therapie).