Het Postpartum Consult Bekkenfysiotherapie

Het Postpartum Consult Bekkenfysiotherapie

De bekkenfysiotherapeut in onze praktijk biedt vanaf 6 weken na de bevalling een check-up aan. De bedoeling hiervan is dat de bekkenfysiotherapeut vrouwen informeert en adviseert over een zo optimaal mogelijk herstel. Er wordt een intake gedaan met een bijbehorend onderzoek waarbij de bekkenbodem een belangrijke plaats inneemt. Zo kun je met behulp van gerichte adviezen en oefeningen in ieder geval verantwoord gaan herstellen en je sport hervatten.
De intake zal gericht zijn op het inventariseren van de volgende veranderingen die mogelijk zijn opgetreden op gebied van:

 •  Ontlasten
  •    Plassen
  •    Ondersteuning van buikorganen
  •    Seksualiteit
  •    Bekken/lage rug
 • Buik
 • Stuit
 • Buikspieren
 • Littekens

 

Klachten ten gevolge van zwangerschap en bevalling:

 • Anale sfincter schade (anale sluitspier door ruptuur)
 • Fecale incontinentie (ontlastingsverlies)
 • Obstipatie
 • Urine incontinentie (ongewild urineverlies)
 • Plasklachten zoals veel aandrang en frequent moeten plassen
 • Verzakking van blaas, baarmoeder of endeldarm kan ontstaan tijdens de zwangerschap en/of tijdens de bevalling.
 • Seksuele problematiek (geen activiteit voelen van de bekkenbodem of juist pijnklachten bij gemeenschap)
 • Bekkenpijn/lage rugpijn
 • Buikpijn
 • Stuitpijn
 • Diastase, wijken van de rechte buikspieren
 • Littekenverkleving of littekenpijn
 • Overactieve bekkenbodem (teveel spanning van de bekkenbodemspieren)
 • Onderactieve bekkenbodem (te weinig spierspanning /krachtsvermindering)

Vervolgens zal er een  onderzoek gedaan worden naar:

 • Bekkenbodemfunctie (met toestemming inwendig)
 • Mate van een (mogelijke) verzakking
 • Mobiliteit en stabiliteit van bekken/lage rug
 • Mate van (mogelijke) diastase
 • Buikonderzoek
 • Littekenonderzoek
 • Bij stuitpijn onderzoek naar bekkenbodemspanning en mogelijke scheefstand van stuit

Tijdens het inwendig onderzoek word je uitgelegd hoe de bekkenbodem werkt en wordt aangegeven hoe je de bekkenbodem kunt trainen.
Als je in staat bent om de bekkenbodem goed te ontspannen, aan te spannen en te gebruiken in de dagelijkse activiteiten, worden er adviezen voor het hervatten van of het starten met sporten gegeven.

Mochten er klachten zijn dan is er een mogelijkheid om een bekkenfysiotherapeutisch traject in te gaan.

Je kunt bij ons terecht na de reguliere nacontrole door verloskundige of gynaecoloog. Er is geen verwijzing nodig. De intake en het onderzoek/behandeling zullen één uur in beslag nemen. Hiervoor worden twee behandelingen bekkenfysiotherapie gerekend. Ben je aanvullend verzekerd voor fysiotherapie dan zullen deze uit je aanvullende verzekering bekostigd worden. Ben je niet aanvullend verzekerd  dan zullen hiervoor de tarieven gelden zoals vermeld op de website: tarief intake en onderzoek (na screening of verwijzing) plus tarief zitting bekkenfysiotherapie.
Als er voor de zes weken al klachten zijn kun je uiteraard eerder een afspraak maken.

Marga de Boer-Pijpers

Geregistreerd bekkenfysiotherapeute