Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Er zijn een aantal uitzonderingen, hieronder benoemd;

  • De vergoeding van behandelingen fysiotherapie voor chronische patiënten (lijst Borst en verwijzing specialist) wordt vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. Houdt u hierbij wel rekening met uw wettelijk verplichte eigen risico. De eerste 20 behandelingen worden uit de aanvullende verzekering vergoed, mits u voor minstens 20 behandelingen aanvullend verzekerd bent. Bent u niet of voor minder dan 20 behandelingen aanvullend verzekerd dan komen deze behandelingen voor eigen rekening.
  • Voor kinderen tot 18 jaar worden vanuit de basisverzekering 18 behandelingen vergoed. Vervolgbehandelingen worden dan uit de aanvullende verzekering vergoed.
  • Voor kinderen tot 18 jaar worden behandelingen voor chronische aandoeningen (lijst Borst en verwijzing specialist) volledig uit de basisverzekering vergoed.

Bij de meeste zorgverzekeraars geldt een acceptatieplicht, dit houdt in dat u medisch gescreend wordt bij sommige vormen van aanvullende verzekeringen. Dit is van belang om te weten als u wilt overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Laat u dus goed informeren!

Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Uw behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekeraar, behalve als u in het buitenland verzekerd bent. U krijgt alleen een nota thuis gestuurd als u geen aanvullende verzekering heeft of in het buitenland verzekerd bent.