Niet nagekomen afspraken en behandelingen die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden volledig in rekening gebracht bij de cliënt.

Zitting fysiotherapie € 35,00
Zitting manuele therapie € 46.50
Toeslag voor uitbehandeling € 16.50
Screening DTF € 16.50
Intake en onderzoek na screening DTF € 48.75
Intake en onderzoek na verwijzing € 48.75
Zitting bekkenfysiotherapie € 46.50
Niet nagekomen afspraak € 35,00
Zitting kinderfysiotherapie € 43.50
Instructie/overleg met ouders van patiënt € 34.00
Niet nagekomen afspraak kinderfysiotherapie € 43.50
Oedeemtherapie € 46.50