Op basis van de regeling standaardprijslijst fysiotherapie zijn wij verplicht een openbare prijslijst bekend te maken voor het aanbod aan niet-verzekerde patiënten en aan patiënten van wie de zorgverzekeraar geen contract met de behandelend fysiotherapeut heeft.

Niet nagekomen behandelingen en behandelingen die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd worden volledig in rekening gebracht.

Zitting fysiotherapie € 36,00
Zitting manuele therapie € 48,-
Toeslag voor uitbehandeling € 18,-
Screening DTF € 17,50
Intake en onderzoek na screening DTF € 50,25
Intake en onderzoek na verwijzing € 50,25
Zitting bekkenfysiotherapie € 48,-
Niet nagekomen afspraak € 36,-
Extra lange zitting € 48,-
Telefonische zitting/rapportage € 11,-
Korte rapportage € 40,-
Lange, gecompliceerde rapportage € 60,-