Rugklachten

Over het algemeen kunnen rugklachten worden opgesplitst in twee groepen. Specifieke (lage) rugklachten en a-specifieke (lage) rugklachten.
• Specifieke rugklachten zijn rugklachten waarbij sprake is van een specifiek pathofysiologisch mechanisme. Voorbeelden daarvan zijn een hernia nuclei pulposi (HNP), een infectie, een ontsteking, osteoporose, een fractuur of een tumor.
• Aspecifieke rugklachten zijn rugklachten waarbij geen specifieke oorzaak aantoonbaar is. Dit is bij ongeveer 90% van de mensen met rugklachten het geval.

Rugklachten worden ook naar duur ingedeeld:
• acute rugklachten (duur van minder dan 6 weken)
• sub-acute rugklachten (duur van 6 tot 12 weken)
• chronische rugklachten (duur van meer dan 12 weken)

Symptomen
Specifieke en A-specifieke rugklachten verschillen ten opzichte van elkaar. Klik op de hyperlink specifiek lage rugklachten of a-specifieke lage rugklachten.

Epidemiologie
• Rugklachten komen het meest voor tussen de 20 en 55 jaar.
• 60% – 90% van alle mensen in de westerse landen heeft ooit last van lage rugpijn.
• Jaarlijks heeft 5% van de bevolking klachten van de lage rug.
• Van alle patiënten die bij de huisarts komen heeft 3% klachten van de lage rug.
• Van alle patiënten die bij de fysiotherapeut komen heeft 27% klachten van de lage rug.
• Wat de kosten van de zorg betreft nemen de lage rugklachten de grootste plaats in. Vele miljarden moeten er jaarlijks worden uitgegeven aan onkosten veroorzaakt door rugklachten.
• 10% van de kosten van lage rugklachten wordt besteed aan medische en paramedische zorg.
• 90% van de kosten van lage rugklachten wordt besteed aan uitkeringen en arbeidsongeschiktheidskosten.
• De klachten verdwijnen bijna altijd
Bij 80% tot 90% verdwijnen de klachten binnen 4 á 6 weken.
65% van alle patiënten is klachtenvrij na 12 weken.
Echter : lage rugklachten recidiveren vaak ( keren gemakkelijk terug)
• 90% van de rugklachten leidt niet tot arbeidsverzuim.

Behandeling
De mogelijke behandelingen zijn:
• Medicatie
• Infiltraties
• Wijzigen of stopzetten van bepaalde activiteiten
• Rust
• Houdingscorrecties
• Kinesietherapie
• Chirurgische ingreep

Per ziektebeeld worden bepaalde behandelmethodes toegepast. Er zijn dus geen specifieke behandelmethodes voor rugklachten in het algemeen. Om de specifieke behandeling te bekijken kunt u op de hyperlink klikken van het betreffende ziektebeeld.

Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u naar
http://rugklachten.startpagina.nl