De behandeling bij COPD

Voor mensen met matig of beginnend COPD is het zeer wenselijk om te trainen. We hopen dat na het succesvolle project COPD in de wijk wat in 2016 t/m 2019 in Zandvoort heeft gelopen de COPD zorg anders blijft worden ingevuld. De fysiotherapeut komt in een veel vroeger stadium dan vroeger in beeld om mensen uit deze groep te screenen en van beweegadvies te voorzien.

Dit onderzoek is gericht op:

  • De longconditie
  • De voedingstoestand
  • De ademhaling
  • Slijmproductie en het opgeven daarvan
  • De algehele conditie.

Een set metingen en ervaring met de interpretatie daarvan zijn de sleutel tot een gerichte behandeling of advies. Het motto is daarbij dat alleen een gerichte aanpak iemand kan motiveren, omdat de persoon dan zelf ervaart wat het oplevert. Onderschat wordt soms dat de algehele conditie dermate slecht is dat de wenselijke inspanningen eigenlijk niet gevraagd kunnen worden aan de cliënt.  Ook de voedingstoestand kan een reden zijn waarom het ondanks de goede wil maar niet wil lukken om meer in beweging te komen.

De specialist, huisarts en of POH geven informatie op de verwijzing over de zorgzwaarte, zodat de juiste aanspraak op vergoeding kan worden bepaald vanuit de basisverzekering. Ook de aanvullende verzekering kan worden aangesproken en als deze er niet is kan ook zelfstandig getraind worden door adviezen op te volgen of in de zaal worden  getraind tegen een sportschooltarief.

Mensen met ernstig COPD (C, D) zijn veelal bekend met de regeling waarbij de behandeling wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Als zij daar gebruik van maken kunnen zij een of twee keer per week trainen om kracht en conditie op peil te houden.

Voor informatie over COPD kunt u terecht bij onze COPD fysiotherapeuten Arjan de Boer en Jesse Zuidam.