Belasting en belastbaarheid

Belasting: “Een last of gewicht dat gedragen moet worden of dat op een individu rust.”
Dit kan een last zijn in gewicht (kg) maar ook een last op geestelijk niveau. Is de last op het geestelijk niveau dan is de last niet uit te drukken in een waarde. Het is in dat geval de psychische druk die er op een individu wordt uitgeoefend.

Belastbaarheid (ook wel draagkracht genoemd): dit is de last die een individu of een gedeelte van het individu kan dragen. Belastbaarheid a1_1hangt samen met de algehele conditie van het lichaam of delen van het lichaam bijv. de achillespees of de knie. Een chronische ontsteking van de achillespees verlaagt de conditie van de achillespees en daardoor de belastbaarheid. Het woord conditie van het lichaam of de conditie van delen van het lichaam is een sleutelwoord bij het begrip belastbaarheid.

Ziektes (ontstekingen/griep), vermoeidheid (geestelijke conditie), overtraining, langdurige onderbreking van de training verlagen de belastbaarheid: er is sprake van een verlaging in de belastbaarheid.

Voorbeeld 1: de belastbaarheid van een gewricht is bijvoorbeeld plus minus 40 kg. Dit betekent dat de belasting die het gewricht kan dragen kleiner of gelijk is aan 40 kg.
Als een persoon, bijvoorbeeld door overgewicht, meer dan 40 kg op het gewricht laat rusten dan is er sprake van overbelasting. Het gewricht heeft een hogere belasting te verdragen dan de belastbaarheid toelaat.

Voorbeeld 2: een persoon kan een bepaalde geestelijke belasting dragen.
Deze belasting is gedurende het dagelijks leven laag maar kan door bepaalde gebeurtenissen ineens veel hoger worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn door een aangrijpende gebeurtenis in de omgeving van een persoon. Het kan op een dergelijk moment zo zijn dat de belastbaarheid van deze persoon veel lager wordt omdat er op het desbetreffende moment al een hoge belasting op de persoon rust.
Als deze belasting te hoog is dan is de belasting groter dan de belastbaarheid. In een dergelijke situatie kan dit resulteren in een overspannen toestand.

Voorbeeld 3: in voorbeeld 1 werd er uitgelegd dat een gewricht een bepaalde belastbaarheid heeft. Dit geldt ook voor de spieren in het lichaam.Een spier is opgedeelt in 3 eigenschappen, namelijk: spieruithoudingsvermogen, spierkracht en coördinatie. Door deze eigenschappen heeft de spier een bepaalde belastbaarheid. Als er een overbelasting plaats vindt, wil dit zeggen dat de spier de belasting niet meer aan kan. Hierdoor kan de spier beschadigen in de vorm van een overrekking of spierscheuring (ruptuur), klik op de link voor meer uitleg hierover. Dit kan liggen aan het uithoudingsvermogen van de spier of aan de kracht of aan de coördinatie. Dit komt over het algemeen meer voor in de sport, een aandoening die veelvuldig voorkomt in de sport is de zweepslag. De oorzaken die hiertoe leiden hebben te maken met deze vorm van belasting en belastbaarheid.

Het fysiotherapeutische belang van belasting / belastbaarheid:
Binnen de fysiotherapie moet altijd gelet worden op de belasting en de belastbaarheid. Patiënten die bij de fysiotherapeut komen, hebben in de meeste gevallen een verstoorde verhouding tussen de belasting en de belastbaarheid.
De fysiotherapeut moet goed rekening houden met de belasting die aan de patiënt wordt opgelegd. Bij de lage belasting heeft de behandeling geen effect heeft. Bij te hoge belasting verergeren de klachten.
Bij het doel van de behandeling spelen de belasting en de belastbaarheid een grote rol. De fysiotherapeut kan een patiënt helpen door de belasting omlaag te brengen of door de belastbaarheid omhoog te brengen.
In het eerste geval pakt men hetgeen de patiënt belast aan. Dit kunnen van allerlei factoren zijn bijvoorbeeld de werkomgeving van de patiënt, overgewicht, houding enz, enz.
In het tweede geval pakt men de belastbaarheid van de patiënt zelf aan. Dit kan de therapeut doen door de patiënt te trainen waardoor de patiënt een hogere belasting aan kan. De patiënt is als het ware in staat meer last te torsen dan voorheen. Door training verbetert de belastbaarheid. Door training is het lichaam in staat is om steeds grotere belastingen aan te kunnen. Regelmatig trainen verhoogt de conditie en daardoor de belastbaarheid; het lichaam wordt sterker: er is sprake van een verbetering in de belastbaarheid.

De behandeling kan worden vergeleken met een weegschaal. Aan de ene kant de belasting en aan de andere kant de belastbaarheid. Bij deze weegschaal mag de belasting niet zwaarder zijn dan de belastbaarheid. Is dit het geval dan kan de fysiotherapeut het verschil oplossen door aan de ene kant de belasting af te laten nemen en/ of aan de andere kant de belastbaarheid iets te laten toenemen.