Unhappy traid

De “Ongelukkige Triade” is een blessure aan de knie. De ongelukkige triade treedt vaak op tijdens het beoefenen van contact sporten, zoals voetbal, rugby, American football. Dit veroorzaakt een blessure wat betreft drie structuren van de knie: de voorste kruisband, de mediale collaterale band (binnenband van de knie) en de mediale (binnenste) meniscus.

Voorste kruisband letsel (VKB) (Anterior cruciate ligament, AC)
De kruisbanden spelen een belangrijke functie bij het verzorgen van de stabiliteit van de knie. De voorste kruisband remt de beweging naar voren van het dijbeen t.o.v. het scheenbeen, terwijl de achterste kruisband de beweging naar achteren van het dijbeen t.o.v. het scheenbeen remt.
Uit het verloop van de kruisbanden blijkt verder ook dat bij het naar binnen draaien van de voet en het onderbeen de kruisbanden als het ware om elkaar heen draaien en de stabiliteit van het gewricht zo vergroot wordt. Verder is nog van belang te weten dat bij volledige (over)strekking van de knie de kruisbanden sterk worden opgerekt.

Mediale meniscus letsel
De menisci zorgen ervoor dat de gewrichtsvlakken van het dijbeen en het scheenbeen, die mechanisch gezien eigenlijk slecht op elkaar passen, toch goed op elkaar aansluiten en dit ook tijdens het bewegen van de knie blijven doen. Verder spelen ze een rol bij de stabiliteit, de schokdemping en verdeling van de krachten die op het kniegewricht inwerken.
Over het algemeen zijn er twee groepen letsel te onderscheiden. Ten eerste het meniscusletsel als gevolg van ouderdom, en ten tweede het meniscusletsel als gevolg van een (sport)ongeval.
Met het ouder worden neemt de elasticiteit van de meniscus af en wordt deze harder en brozer. Het gevolg kan zijn dat er onder belasting kleine barstjes in de meniscus komen en er uiteindelijk een -degeneratieve- scheur ontstaat. In de sport zullen we dit nauwelijks tegenkomen, hier is een sportongeval meestal de oorzaak. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is de oorzaak meestal niet gelegen in een botsing met een andere speler, of een ongelukkige val. De typische oorzaak voor een meniscus scheur is een beweging waarbij het onderbeen stil blijft staan, de knie over het algemeen gebogen is, en waarbij dan de rest van het lichaam draait. Een typische beweging die we bijvoorbeeld veel zien bij sporten met schijnbewegingen en snelle stops met korte draaiingen. Dit verklaart ook gelijk waarom we meniscusletsels vaak zien bij sporten als (zaal)voetbal, basketbal, hockey, rugby en American football. Vaak zien we dat meniscusletsel voorkomt in combinatie met letsel van andere banden en/of het kniekapsel.De meniscus kan op verschillende manieren scheuren, waarbij er verschillende typen zijn te onderscheiden.

Mediale knieband letsel
De binnenband zorgt voor stabiliteit net zoals de voorste kruisband. De voorste kruisband stabiliseert de beweging naar voren en de mediale (binnen) band stabiliseert de beweging naar binnen. Dit wordt ook wel Valgus stand genoemd. Is er een beschadiging (ruptuur, partiële ruptuur over rekking) dan kan de stabiliteit afnemen en kan er dus een Valgus stand van de knieën optreden.

Mediale knieband letsel komt over het algemeen meer voor tijdens het beoefenen van een contact sport zoals: voetbal, rugby, American football. Ook kan het voorkomen tijdens het algemeen dagelijks leven.
Zodra de spieren van het bovenbeen de knie niet meer kunnen stabiliseren (door een verminderde conditie van deze spieren) worden de passieve delen (weke delen) van de knie belast (kapsel, banden, meniscus, enz.) Als deze belasting te hoog wordt kan er letsel optreden.

Symptomen
• Instabiliteit
• Pijn
• Slotklachten
• Giving Away, het door de knie heen zakken, zowel naar voren als naar binnen.
Voor specifieke symptomen voor meniscus letsel, voorste kruisband letsel en collaterale band letsel kunt u op de hyperlink klikken.

Diagnose
De diagnose wordt gesteld aan de hand van een MRI scan. Door deze scan kan goed onderscheidt worden gemaakt welk letsel aanwezig is. Mocht de arts twijfelen in verband met een fractuur (als dit niet goed te zien is op de MRI scan) kan er ook een röntgen foto gemaakt worden.

Oorzaken
Door het beoefenen van contact sport is er een risico om deze blessure op te lopen. Meestal gebeurd het doordat het onderbeen gefixeerd in de grond blijft staan terwijl er een grote externe druk (van een tegenstander, denk maar aan een schouderduw) op de rest van het lichaam wordt uitgeoefend. Hierdoor vangt de knie de kracht op en kan er een unhappy triad ontstaan.
De kans wordt groter om een unhappy triad op te lopen als de spieren rondom de knie niet in een goede conditie zijn. Dit wil zeggen dat de spieren rondom de knie niet voldoende spieruithoudingsvermogen, conditie en of kracht hebben. Dit natuurlijk gerelateerd aan de belasting die nodig is voor een bepaalde specifieke activiteit (bijvoorbeeld sport)
Voorbeeld: Een voetbal wedstrijd duurt 90 min. Als de spieren rondom de knie geen 90 min aan kunnen maar alleen 60 dan wil het dus zeggen dat deze persoon 30 min in zijn passieve (weke) delen aan het bewegen is. Kapsel,banden en meniscus vallen onder passieve delen. Mocht deze persoon een beweging maken waarbij het onderbeen in de grond blijft staan terwijl er een grote externe kracht op de rest van het lichaam wordt gegeven dat heeft deze persoon kans op letsel aan zijn passieve delen, dus ook kans op een unhappy triad.

Behandeling
Er is geen specifieke behandeling voor de unhappy triad. Wel staan er behandel voorschriften voor een kapotte meniscus, VKB letsel en collaterale banden letsel. Hiervoor kunt kunt u klikken op de hyperlinks bovenaan.

Fysiotherapie
Verdere revalidatie zal absoluut nodig zijn om weer op het gewenste niveau te kunnen sporten/ bewegen. Een specifiek programma voor de unhappy triad is er niet. Door op de hyperlinks te klikken kunt u zien waar de fysiotherapeut zich op gaat richten bij een kapotte mediale meniscus, VKB letsel en bij collaterale banden letsel.
Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u naar
http://www.sports-injury-info.com