GEZ

Bij ‘geïntegreerde eerstelijnszorg’ (GEZ), werken verschillende disciplines uit de eerste lijn structureel samen. Als samenwerkingsverband werken zij op hun beurt weer samen met andere partijen, zoals de tweede lijn, welzijnsorganisaties en thuiszorg. GEZ is afgestemd op de zorgbehoefte van de cliënt en levert kwaliteits- en efficiency-voordelen binnen de eerste lijn. Ook is GEZ essentieel voor substitutie van de tweede naar de eerste lijn en draagt daarmee bij aan de betaalbaarheid van de zorg.

Sinds 1 september 2014 is er een GEZ samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen het Huisartsen Centrum Zandvoort (HCZ, Beatrixplantsoen), de Apotheek Beatrixplantsoen, de Zandvoortse Apotheek en Fysiotherapie De Prinsenhof.

U kunt hierover informatie vinden op www.zorgsamenwerkingzandvoort.nl