FysiQ

Fysiotherapie De Prinsenhof is lid van FysiQ. FysiQ is een samenwerkingsverband tussen fysiotherapeuten in Zuid-Kennmerland. De organisatie is opgericht om ketenzorg te kunnen opzetten. Inmiddels heeft de organisatie van ketenzorg een andere vorm aangenomen dan toen was voorzien en is de organisatie zich meer gaan ontwikkelen als gesprekspartner voor andere organisaties in de gezondheidszorg. Huisartsen, specialisten, ziekenhuizen, allen zijn vertegenwoordigd in organisaties en overleg vindt regelmatig plaats. Wij vinden het belangrijk dat de stem van de fysiotherapie gehoord wordt. FysiQ speelt in op nieuwe ontwikkelingen die ontstaan door de WMO. Wijkgericht werken is een speerpunt in de eerste lijn. Wij stellen ons actief op bij deze ontwikkelingen. Ten eerste omdat wij het nut ervan inzien, alhoewel het veel tijd kost omdat er veel overleg moet plaatsvinden. Ten tweede omdat wij merken dat in gesprek zijn met elkaar in de Gemeente Zandvoort, met de Gemeente, met Pluspunt en alle organisaties die betrokken zijn in de Zandvoortse eerste lijn nuttig is voor het welzijn van onze clienten. Zorgbalans, een grote welzijnsorgansiatie in Zuid-Kennerland, is een samenwerking met FysiQ aangegaan om vast te leggen wat wij voor elkaar kunnen betekenen in het wijkgerichte werken en denken.