Kapselschade knie

Het kapsel van de knie is een dun vlies (synovia) dat als een soort ballon rond de beenderen van de knie ligt,het is gevuld met een kleine hoeveelheid visceuze (dikke) vloeistof: het gewrichtsvocht.
Net zoals er extra plooien zijn aan de schouders en de mouwen van uw kleren zijn er in de knie in het kapsel ook extra plooien die een beperkte beweeglijkheid van de knie toestaan.

Er kunnen vier plica synovialis gevonden worden in de knie; er is er echter één die bijna altijd verantwoordelijk is voor de klachten namelijk de mediale plica. Deze plica verloopt aan de binnenzijde van de knie, van ongeveer de onderzijde van de knieschijf naar de binnenzijde van het dijbeen toe. In de meeste gevallen, 50 tot 70 % van de mensen hebben deze plica, veroorzaakt deze geen last.

Symptomen
Als er schade is ontstaan in het kapsel dan kunnen er verschillende symptomen ontstaan. Onder kapselschade wordt verstaan: opgerekt synovia (kapsel) of een scheur in het kapsel. Hieronder volgen de klachten/symptomen.
– Ontstekingsverschijnselen: zwelling, warme knie, disfunctie van de knie, pijn
– Kapsulair patroon (bewegingsbeperking) Buiging is meer beperkt dan strekking
– Instabiliteit bij activiteiten
– Kraken (crepitaties) van de knie
– Soms het op slot slaan van de knie

Diagnose
De diagnose wordt meestal gesteld als andere pathologiën aandoeningen uitgesloten zijn en als er sprake is van een kapsulair patroon. Uw fysiotherapeut kan de klachten goed beoordelen en behandelen.

Oorzaken
– Artrose (kraakbeenslijtage)
– Artritis (gewrichtsontsteking)
– Acuut trauma
– Verminderde conditie van de bovenbeen spieren
– Geen goede afweging van belasting en belastbaarheid in het algemeen dagelijks leven of tijdens activiteiten (sport)

Behandeling
Afhankelijk van de fase (zie de volgende alinea’s) waarin de schade of ontsteking zich bevind, kiest de fysiotherapeut de meest geschikte behandeling. Dit kan zijn een oefenprogramma, lokale behandeling, maar kan ook enkel bestaan uit voorlichting en advies.

Ontstekingsfase
De reactie van ons lichaam op een weefselbeschadiging is een ontsteking ter plaatse van het wondgebied, waarbij een aantal verschijnselen kunnen optreden: rubor (roodheid), calor (warmte), tumor (zwelling), dolor (pijn) en functio laesa (gestoorde functie).

De proliferatiefase
De proliferatiefase begint op het moment dat de acute ontstekingsreactie is geëindigd. Deze fase start derhalve 1 tot 3 dagen na het ontstaan van het letsel en houdt ongeveer 21 dagen aan.

De remodellerings fase
De remodellering is eigenlijk al actief in de proliferatiefase, echter de mate waarin deze plaatsvindt is onder meer afhankelijk van de mechanische invloeden op het weefsel. Zo zal de remodellering op een laag pitje staan indien er sprake is van bijv. gipsimmobilisatie. Is het daarentegen mogelijk om in een vroegtijdig stadium te mobiliseren, dan zal deze remodellering een actiever beeld geven.
De remodellering/maturatie kan maanden, zelfs jaren duren en is afhankelijk van de stress die op het weefsel wordt uitgevoerd. Daarbij dient nogmaals te worden benadrukt dat een functionele adaptatie van het weefsel slechts bereikt kan worden door middel van functionele trainingen tijdens de revalidatie.

Het is belangrijk om tijdens de revalidatie, bij het toedienen van trainingsprikkels, rekening te houden met de karakteristieke eigenschappen van de fase waarin het genezingsproces zich bevindt. Met andere woorden: de juiste prikkel op het juiste moment met de juiste intensiteit.

Fysiotherapie
– De belasting zal aangepast moeten worden tot onder de pijngrens, dus geen absolute rust maar aangepaste trainingsarbeid. een rustige duurloop of fietsen met een lichtverzet binnen de pijngrens draagt weer bij tot een verhoging van de belastbaarheid. Denk eens aan een alternatieve sport die geen belasting geeft voor de knie, bijvoorbeeld aqua-jogging.
– IJskoeling kan verlichting geven en de zwelling doen verminderen.
– Gerichte krachttraining van de bovenbeenspieren.
– Corrigerende tapetechnieken en braces hebben wisselend succes.

Behandeling van deze vervelende klachten is een samenspel tussen patiënt en fysiotherapeut waarbij het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid een grote rol speelt en de fysiotherapeut via gerichte oefentherapie de belastbaarheid moet zien op te voeren.

Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u naar
http://www.gezondheidsplein.nl