Fysiotherapie De Prinsenhof
Manuele therapie
Manuele therapie is sinds de jaren zeventig een specialisatie die veelal door fysiotherapeuten wordt beoefend. In onze praktijk wordt manuele therapie apart als behandeling toegepast, als zodanig kan deze behandeling afdoende zijn. Echter veelal zal de manuele therapie een onderdeel zijn van de totale behandeling, waarin meer zaken kunnen worden betrokken m.b.t. de lichamelijke conditie. Daarom wordt zonodig in de praktijk onderling verwezen.

manuele_therapieIn 1984 heeft Arjan de Boer de opleiding Manuele Therapie Utrecht afgerond. Deze methode is gericht op het mobiliseren van alle gewrichten van het lichaam vanuit een voor ieder mens uniek bewegingsmodel. Vanaf 1990 is de praktijk meer gericht op de OOMT Delft. Deze methode heeft veel gedachtegoed uit de uitgebreide wereld van de manuele therapie omarmd. In de praktijk worden nu meer manipulatie-technieken toegepast zoals deze door de OOMT worden gedoceerd.

Arjan de Boer is geregistreerd bij de N.V.M.T.

© Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie, februari 2006De manueel therapeut: Analist van je lijf!
Bewegingsvrijheid. Daarvoor ga je naar de manueel therapeut. Want als uw bewegingsvrijheid verminderd is, kan manuele therapie de oplossing bieden. Doordat de manueel therapeut uw complete lichaam beoordeelt in plaats van slechts één onderdeel, kan hij een heldere analyse maken van wat er mankeert. De manueel therapeut beoordeelt alle gewrichten in samenhang en zoekt verbanden. Hij kijkt dus verder dan uw specifieke klacht en is daarmee de analist van uw lijf!

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd en daarmee extra kennis heeft opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van uw klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

De werkwijze van de manueel therapeut
Als u een gewricht slecht kunt bewegen of daar pijn bij heeft, kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar: gewrichten functioneren beter en bewegen gemakkelijker.
Wanneer naar een Manueel therapeut?
Voorbeelden van klachten die een Manueel therapeut kan behandelen:
-    hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
-    nek- en schouderklachten, al dan niet met uitstraling naar de armen
-    hoge rugklachten in combinatie met rib- en borstpijn
-    lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen
-    duizeligheid bij het bewegen van de nek
-    kaakklachten, al dan niet gepaard met nekklachten
-    heupklachten
Als u zich herkent in één van deze klachten, kunt u zonder verwijzing een screening laten doen. Tijdens een vervolgonderzoek zal blijken of en hoe uw specifieke klacht verholpen kan worden. Direct na de eerste afspraak heeft u dus duidelijkheid over de verdere behandeling.

Intake:
Na de screening kunnen een intake en lichamelijk onderzoek volgen. De manueel therapeut zal dan ook vragen stellen over uw klachten, bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut naar uw houding kijkt en gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van uw klachten zitten. Samen met u beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat niet het geval, dan bespreekt de manueel therapeut de mogelijkheden voor andere vormen van behandeling.  
Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds uw houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.

De effecten zijn vaak direct merkbaar: een verbetering van de bewegingsvrijheid en pijnvermindering.
Het behandelprogramma bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.  

Sinds januari 2006 is er geen verwijzing meer nodig voor manuele therapie. U kunt dus zelf een afspraak maken met een manueel therapeut.

Manuele therapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering. Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Vraag hiernaar bij uw verzekeringsmaatschappij.

Ruim 2000 manueel therapeuten zijn aangesloten bij de NVMT, de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. De NVMT is de erkende beroepsinhoudelijke vereniging voor manueel therapeuten van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
Leden van de NVMT vallen daarmee ook onder de klachtenregeling en het tuchtrecht van het KNGF.
De beroepsvereniging NVMT stelt hoge eisen aan het vakmanschap en de kunde van haar leden, bijvoorbeeld via bij- en nascholing.
Ga dus bij voorkeur naar een geregistreerd manueel therapeut.
Kijk voor meer informatie over de NVMT en haar leden op:
www.nvmt.nl of mail nvmt@kngf.nl 


logo_mt

  Nieuws

GEZ
07-10-2014 - Sinds 1 september hebben wij (fysiotherapie de Prinsenhof) een samenwerkingsverband (GEZ) gesloten ...
Lees verder >>


Samenwerking Sportcentrum Kenamju Zandvoort
08-08-2014 - In juli 2014 is er een samenwerking tot stand gekomen tussen Sportcentrum Kenamju Zandvoort en ...
Lees verder >>


Kwetsbare ouderen hebben baat bij fysiotherapie om fit te blijven
28-01-2014 - Kwetsbare verzorgingshuisbewoners hebben een individuele aanpak nodig om hun kracht, balans en ...
Lees verder >>

Meer nieuws >>

Openingstijden

maandag 7.30 - 21.00 uur
dinsdag 7.30 - 18.00 uur
woensdag 7.30 - 21.00 uur
donderdag 7.30 - 18.00 uur
vrijdag 7.30 - 18.00 uur